Quy định đổi trả hàng hóa tại PCSTRANS

1. Trường hợp gửi nhầm hàng

Thông thường với trường hợp người bán gửi nhầm hàng, người bán thường yêu cầu khách hàng hoàn trả lại đúng sản phẩm đó về lại trụ sở của họ. Sau đó, họ mới hoàn lại số tiền hoặc gửi lại sản phẩm đúng.

Nhằm phục vụ khách hàng được tốt nhất PCSTRANS sẽ phản hồi, thương lượng với người bán. Trong trường hợp bắt buộc phải gửi trả hàng và lỗi thuộc về khâu vận chuyển thì PCSTRANS sẽ chịu phần chi phí gửi trả hàng qua đường bưu điện từ Việt Nam về Nhật Bản, Mỹ hoặc Tây Ban Nha cho quý khách.