Hướng dẫn thanh toán tại PCSTRANS

Cảm ơn Quý khách hàng đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ Mua hộ và vận chuyển của Công ty Vận Chuyển Quốc Tế PCSTRANS. Để tiến hành thanh toán đơn hàng mua hộ hoặc vận chuyển khi sử dụng dịch vụ của Vận Chuyển Quốc Tế PCSTRANS, quý khách hàng có thể làm theo 3 cách sau đây: