Hướng dẫn cụ thể làm thủ tục vận chuyển hàng từ Nhật về Việt Nam

1. Đóng gói kiện hàng

- Yêu cầu KH tập hợp toàn bộ bill mua hàng, xếp gọn vào vào túi đựng và dán cố định phía ngoài thùng hàng