Chính sách vận chuyển PCSTRANS

Các điều khoản dưới đây được quy định nhằm đảm bảo trách nhiệm và quyền lợi giữa khách hàng và Pcstrans. Các vấn đề trong quá trình sử dụng dịch vụ vận chuyển sẽ được hai bên bàn bạc và cùng giải quyết một cách minh bạch, linh động nhằm đảm bảo quyền lợi của khách hàng được tốt nhất.

Khi quý khách đồng ý sử dụng dịch vụ của Pcstrans thì đồng nghĩa với việc Quý khách đã đồng ý với các điều khoản của PCS dưới đây: