Chính sách mua hộ hàng PCSTRANS

I. Định nghĩa:

1. Khách hàng: Là các cá nhân/tổ chức trên lãnh thổ Việt Nam, có nhu cầu mua hàng từ các nhà cung cấp nước ngoài hoặc trên các website thương mại điện tử quốc tế thông qua dịch vụ của Pcstrans.vn