Chính sách đền bù tại PCSTRANS

I. QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM ĐỀN BÙ

1. Trường hợp do lỗi của PCStrans làm mất mát, thất lạc

Hàng quần áo, thời trang, phụ kiện, điện tử.. mà tính theo cân nặng sẽ bồi thường theo giá trị sản phẩm hoặc tối đa không quá 1triệu đồng/1kg

Các mặt hàng tính giá trị cao >100$ mà tính theo % giá trị thì bồi thường 100% giá trị hàng
Điều kiện bồi thường là hàng hóa phải cung cấp đầy đủ invoice cho công ty trước khi khách hàng gửi hàng

2. Bồi thường theo tỉ lệ hư hỏng 

- Rách, vỡ, ướt thùng hàng của nhà sản xuất 5-10%: 5% giá trị hàng

- Hàng hóa bị bể vỡ, móp, hư hại từ 11% đến 30%: 15% giá trị hàng

- Hàng hóa bị bể vỡ, móp, hư hại từ 31% đến 50%: 35% giá trị hàng

-  Hàng hóa bị bể vỡ, hư hại, móp từ 51-100%: 40-100% giá trị hàng