#1 Thời gian vận chuyển hàng từ Pháp về Việt Nam mất bao lâu?

Vận chuyển hàng Pháp về việt Nam đảm bảo an toàn với hình thức vận chuyển bằng đường hàng không nhanh chóng, nhận hàng từ 10-14 ngày, kho và nhân sự trực tiếp tại Pháp.