Thời gian gom hàng Nhật và vận chuyển về Việt Nam tại PCS Trans có lâu không?

Bạn biết rằng, trong thực tế, không phải lúc nào hàng hóa cũng có đủ số lượng lớn để đóng nguyên thùng vận chuyển từ nước ngoài về Việt Nam. Trong trường hợp này, khách hàng phải sử dụng đến dịch vụ gom hàng lẻ để tránh trường hợp hàng hóa bị cồng kềnh gây tốn kém chi phí khi vận chuyển về Việt Nam.