QUYẾT ĐỊNH CHÍ PHÍ LƯU KHO TẠI NHẬT BẢN/VIỆT NAM

Trong năm 2018, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, cũng như đảm bảo duy trì quyền lợi của khách trong quá trình vận chuyển hàng hóa, công ty Vận Chuyển Quốc Tế PCSTRANS xin thông báo các quy định tính phí lưu kho như sau: