Tôi không có người nhà bên Nhật làm sao mua được hàng và ship về Việt Nam bây giờ?

Hình như bạn không có người nhà bên Nhật phải không?

Chắc hẳn bạn, hoặc người thân của bạn cũng từng thắc mắc về điều này. Nếu không có người thân bên Nhật thì làm sao có thể nhờ mua hộ hàng và giúp bạn vận chuyển hàng về Việt Nam được?