Pcstrans vận chuyển những mặt hàng gì từ Mỹ và cách thức tính chi phí như thế nào?

Cùng xem chi tiết cụ thể những mặt hàng Pcstrans vận chuyển từ Mỹ về Việt Nam dưới dạng hình ảnh dưới đây: