6 Items không thể thiếu trong tủ đồ của phái đẹp

Với đặc điểm chung là dễ phối đồ, dễ đẹp, bắt mắt, những ITEM này có thể dễ dàng biến hóa linh hoạt khiến bạn trở nên khác biệt hoàn toàn.