Lễ tổng kết cuối năm của Tổng công ty PCS - Ấm áp như một gia đình

Sau một năm làm việc miệt mài, hăng say và nỗ lực, quyết tâm không ngừng vượt qua mọi khó khăn, thách thức. Ngày 21/1/2018 tổng Công ty PCS đã tổ chức lễ tổng kết cuối năm trang trọng tại nhà hàng Aquaria Palace, Nguyễn Đức Thọ, với sự tham gia đầy đủ của tất cả CBCNV của các công ty (Công ty VCQT PCSTRANS, PCS Oline, PCS Courier, PCS Post) thuộctổng công ty PCS và các khách mời tham dự. Nhằm tổng kết lại hoạt động kinh doanh năm 2017 và đề ra những phương hướng nhiệm vụ, và kế hoạch phát triển mới năm 2018.