Đồng hồ chính hãng và đồng hồ Face bạn đã biết cách phân biệt chưa?

Trước khi quyết định mua đồng hồ, bạn phải có am hiểu nhất định về các nhãn hiệu đồng hồ, hơn nữa phải có đánh giá khách quan, tinh tế chú ý đến từng chi tiết, góc cạnh của đồng hồ.