Tổng hợp thông tin giảm giá mạnh đầu năm tại Nhật Bản

Nếu nắm bắt được những đợt giảm giá này thì bạn có thể mua được những món hàng với mức giá trong mơ. Trong bài viết này, PCSTRANS xin chia sẻ cùng bạn các đợt giảm giá lớn trong năm ở Nhật Bản.