Hướng dẫn cách tính size quần áo từ USA qua Việt Nam

Những hãng thời trang khác nhau hoặc các nước khác nhau thì sẽ có những quy định riêng về kí hiệu kích cỡ và cách tính size quần áo khác nhau.