Công ty vận chuyển Quốc Tế PCSTRANS - Thông báo cáchs tạo ACC hàng vận chuyển, hàng gom

Công ty Vân chuyển Quốc tế PCSTRANS xin trân trọng thông báo với Quý khách hàng về yêu cầu ghi chú trên hàng vận chuyển hoặc hàng gom.