Tổng hợp những địa chỉ mua hàng Online trong dịp Black Friday 2017

Nhiều năm liên tiếp, Black Friday luôn là dịp mua sắm tốt nhất năm và không chỉ những người dân Mỹ mong chờ. Ở Việt Nam, các dịch vụ mua hộ hàng Mỹ mấy năm qua phát triển rất nhanh.