Công ty vận chuyển quốc tế PCSTRANS - Thông báo ghi chú trên hàng vận chuyển

Công ty Vân chuyển Quốc tế PCSTRANS xin trân trọng thông báo với Quý khách hàng về yêu cầu ghi chú trên hàng vận chuyển.