Thông báo thay đổi địa chỉ hàng vận chuyển về kho Happy Cargo

Công ty Vận chuyển Quốc tế PCSTRANS xin trân trọng thông báo tới quý khách hàng về việc thay đổi thông tin địa chỉ nhận hàng vận chuyển tại công ty Happy Cargo ở Nhật Bản.