CẢNH BÁO NẠN THẤT LẠC, VỠ HỎNG HÀNG HÓA VẬN CHUYỂN TỪ NHẬT

Bạn quá sợ việc thất lạc, hỏng vỡ hàng hóa khi chuyển hàng Nhật Việt?

Hàng hóa được đóng trong thùng, cứ thế họ “quẳng” lên máy bay và rồi lại “quẳng” nó về kho tại Việt Nam như một số dịch vụ ship hàng Nhật Bản mà bạn biết?