VĂN HÓA CỦA NGƯỜI NHẬT BẢN

Những điều thú vị về văn hóa Nhật Bản

Để nói về đất nước Nhật Bản không ít bạn tìm hiểu và hiểu biết nhiều về đất nước này hơn chính bản thân người viết bài. Nhưng hôm nay người viết bài đứng trên địa vị một người làm order và vận chuyển hàng từ Nhật về Việt Nam xin có một vài chia sẻ thú vị.