THÔNG BÁO GIAO DỊCH THANH TOÁN CỦA KHÁCH HÀNG

Các Công ty và khách hàng giao dịch với đối tác qua Email. Hệ thống Email của các công ty và khách hàng đã bị các hacker xâm nhập và gửi Email thông báo việc thay đổi thông tin giao dich ngân hàng Tên tài khoản ; và số tài khoản ; tên ngân hàng … và đề nghị Quý Khách hàng thực hiện chuyển tiền vào tài khoản mới, nhưng thực tế là không hề có sự thay đổi trên.